Transpłciowość


Transpłciowość

Termin 'transpłciowość' powstał po to, żeby podkreślić inną niż
najczęstsza identyfikację płciową (czucie się kobietą lub mężczyzną)
bądź brak identyfikacji z jakąkolwiek płcią. Ludzie określani mianem
transpłciowych to głównie transseksualiści i transwestyci. Oprócz nich
są także osoby czujące przynależność do obu płci oraz nie czujące przynależności do żadnej z płci. 

Transseksualizm

Rozbieżność między psychicznym poczuciem płci a biologiczną budową
ciała, połączona z silnym pragnieniem korekty ciała, tak aby odpowiadało ono płci odczuwanej przez daną osobę. 

Transwestytyzm

Skłonność do czasowej identyfikacji z płcią przeciwną, która może
wyrażać się chęcią upodobnienia do niej - np. poprzez zakładanie jej ubrań i naśladowanie jej zachowania. 

Interseksualizm

Hermafrodytyzm (obojnactwo, interseksualizm) to ogólne określenie na
wrodzone zaburzenia różnicowania narządów płciowych. Obojnactwo jest
wrodzoną wadą rozwojową okresu płodowego i ma podłoże genetyczne, bądź
hormonalne. Interseksualizmu nie należy mylić z zaburzeniami o charakterze psychicznym, 
Obojnactwo może wpływać na poczucie płci, jednak zwykle osoby z tym
zaburzeniem są zdecydowanie mężczyznami bądź kobietami (def. z wikipedii). 

Strony internetowe dla firm - szybko i za darmo!